LEADER

Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale

2014 / 2020

Enfocament Leader

L’enfocament Leader consisteix a cedir la iniciativa de planificació a les comunitats locals de cada territori rural que, organitzades en Grups d’Acció Local (associacions públic-privades de funcionament assembleari), elaboren i executen una estratègia de desenvolupament per a aquest territori aprofitant els seus recursos. Aquest enfocament ascendent implica un repte de dinamització social per a aconseguir una major implicació de la població en la solució dels problemes comuns que els afecten i un major compromís en les actuacions que projecten, i s’ha de traduir en un augment de la governança local.

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale, que significa “vincles entre accions de desenvolupament de l’economia rural”) ha estat un important component de la política de desenvolupament rural de la Unió Europea des de fa més de 20 anys. Des de l’any 2007 s’ha finançat a través del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER), conformant l’eix 4 d’aquesta política, i des de 2014 ha evolucionat a “Desenvolupament Local Participatiu” (DLP), que pot ser aplicat no sols a través del FEADER sinó també a través del Fons Europeu de Pesca (FEP), el Fons Europeu de Desenvolupament Territorial (FEDER) i el Fons Social Europeu (FSE).

7 principis essencials de LEADER/DLP

El DLP està previst en la mesura 19 dels PDR, i s’emmarca dins de l’Objectiu 9 del Reglament 1303/2013 “Promoure la Inclusió social i lluitar contra la pobresa” i de la prioritat 6.b. del Reglament 1305/2013 FEADER: “Promoure el desenvolupament local en les zones rurals”, encara que pot contribuir a altres objectius i prioritats.

L’Acord d’Associació d’Espanya marca les les següents metes per al DLP:

Augmentar la competitivitat i el creixement.
• Creació d’ocupació.
• Millorar el nivell i la qualitat de vida dels habitants del medi rural i zones costaneres.
• Afavorir l’ocupació sostenible del territori, amb especial atenció als joves i les dones.
• Diversificació de l’economia de les zones on s’aplica el desenvolupament local participatiu mitjançant el suport a les PIMES, a l’emprenedoria i la innovació.
• Potenciar la governança local i l’animació social.
• Garantir la sostenibilitat de l’activitat, mitjançant la utilització adequada dels recursos naturals.

L’aplicació de l’enfocament LEADER a Espanya està regulada en cada PDR (mesura 19),  i ha de cenyir-se al que s’estableix en el Marc Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020.

Font: Red Rural Nacional 

Resolució projectes Leader

Des de 2016, el Grup d’Acció Local Altmaesports ha impulsat i afermat una sèrie d’iniciatives en el territori.

milions d'€ concecits

projectes sol·licitats

projectes concedits

Actes de valoració i resolucions dels projectes Leader

Tots els documents són publicats en compliment amb l’article 14 de l’Ordre 13/2018 de les ajudes LEADER.

Casos d’èxit amb el programa d’ajudes Leader

Preguntes freqüents

Des del Grup Altmaesports LEADER t’assessorem i ajudem a desenvolupar la idea del teu projecte, així com orientar-te sobre com dur-lo a terme.

Qui pot ser beneficiari de les ajudes LEADER?

Les persones físiques o jurídiques de caràcter privat, les agrupacions sense personalitat jurídica, les entitats públiques (Ajuntaments, Mancomunitats i Entitats Locals Menors), associacions sense ànim de lucre i el propi GAL.

Existeix alguna convocatòria oberta actualment?

Les convocatòries depenen de la Conselleria i no tenen calendari fix, però sol tenir una freqüència d’una convocatòria per any.

Puc ser beneficiari si ja tinc el meu projecte en marxa?

Si, hi ha ajudes per a millora d’empreses.

Quins requisits he de complir per a optar a les ajudes?
  1. Estar dins del tipus de beneficiaris que permet l’ordre.
  2. Tindre una idea de negoci o projecte.
  3. Comptar amb una convocatòria oberta
Projectes realitzats

Descobreix tota l’actualitat del Grup d’Acció Local Altmaesports. Totes les novetats respecte les ajudes Leader, casos d’èxit, resolucions, esdeveniments i jornades informatives.

Coneix el Grupo d’Acció Local GAL ALTMAESPORTS

Contacte

Gerència

722 61 40 95

Administració

623 03 54 12

Pregunta’ns
sense compromís

gerencia@altmaesports.org  //  administracion@altmaesports.org  //  Horari DL – DV  9:00h – 15:00h

Grup d’Acció Local ALTMAESPORTS LEADER © 2023. C/ Plaça Creu Roja, 1 – 12318 Cinctorres. CIF: G12971206. Tots els drets reservats. | Política de privacitat  | Cookies | Disseny Web Comboi

This site is registered on wpml.org as a development site.