Economia Circular de l’Oliva reuneix el treball de ramaders i cooperatives per a aprofitar l’alperujo

  • Han celebrat set jornades la primera quinzena de novembre per a compartir experiències, revaloritzar el producte local i la marca conjunta
  • Aquest treball l’estan desenvolupant set grups d’acció local de la Comunitat Valenciana gràcies als Fons LEADER

Els set grups d’acció local de les províncies de Castelló i València que integren el projecte “L’Economia Circular de l’Oliva” han estat treballant intensament per a conjuminar el treball que desenvolupen els ramaders i les cooperatives per a aprofitar l’alperujo en l’alimentació del bestiar. Així ho han estat fet especialment durant les jornades participatives que han celebrat aquest mes de novembre encaminades a promoure la innovació en el sector ramader i dels productors d’oli per a aprofitar millor l’alperujo i fer més rendibles les seves explotacions.

Tant els experts que han dirigit aquestes jornades, com els ramaders i productors agrícoles participants, han coincidit que aquestes jornades de cooperació han servit per a conjuminar esforços entre ramaders i cooperatives a l’hora d’introduir l’alperujo en l’alimentació de remugants. Tots han incidit en la necessitat de donar continuïtat a aquestes dinàmiques en les quals s’afronten els reptes de manera conjunta i, a més, poden aprendre de les experiències d’uns altres, en qüestions tan importants com revaloració del producte local, la marca conjunta i altres mesures que poden ajudar-los a millorar la rendibilitat en aquest sector.

  • Set jornades en format presencial i en línia

Així, les jornades “Economia Circular i Alternatives per a l’Alperujo” que s’han dut a terme al llarg de la primera quinzena del mes de novembre, s’han realitzat tant en un format en línia com presencial. Aquestes jornades han estat dinamitzades per un equip de facilitadors de l’institut de recerca Enginy CSIC-UPV, es tracta d’experts en processos d’innovació. Cada jornada ha tingut una durada de 2 hores i mitja i estava orientada al fet que fos útil, àgil i productiva.

Domingo Giner, president del Grup d’Acció Local Maestrat Plana Alta, ha explicat que “l’equip facilitador ens ha donat les eines i l’espai per a reflexionar sobre el present i el futur del sector, escoltar totes les opinions i experiències i detectar les oportunitats que té el nostre sector per a la posterior presa de decisions estratègiques”.

En definitiva, l’objectiu d’aquestes jornades informatives organitzades per l’Economia Circular de l’Oliva ha estat ensenyar als ramaders de la Comunitat Valenciana com aprofitar l’alperujo per a ser més competitius i tenir unes explotacions ramaderes més rendibles. En aquestes jornades s’han intercanviat experiències i detectat noves oportunitats que ofereix el sector per a prendre decisions estratègiques de cara al futur. Això és especialment important a les províncies de Castelló i València, on hi ha més explotacions que poden beneficiar-se de l’aprofitament dels subproductes procedents de l’oliva.

Aquestes jornades s’han realitzat en els set Grups d’Acció Local que integren aquest projecte, entre el 2 i l’11 de novembre, tant de manera presencial com en línia.

  • Diverses iniciatives formatives per a millorar la rendibilitat

Cal recordar que, al començament d’octubre, un centenar de ramaders van participar ja en la jornada per a aprofitar l’alperujo com a aliment per al bestiar i els seus beneficis a l’hora de millorar la rendibilitat de les seves explotacions.

En aquestes jornades es van organitzar espais de debat molt participatives i amb moltes preguntes per part dels ramaders que van participar via WhatsApp. Gràcies a aquesta fórmula innovadora de difusió es va aprofitar l’eina de grups de WhatsApp per a formar i informar ramaders i fins i tot utilitzar-ho com a repositori. D’aquesta manera els van poder traslladar d’una forma molt directa tots els avantatges i els inconvenients que poden superar per a aprofitar l’alperujo i beneficiar-se d’una forma molt pràctica del seu ús en les seves explotacions ramaderes.

D’altra banda, també es va programar la visita de diversos experts a explotacions ramaderes i almàsseres de les províncies de València i Castelló per a ensenyar als seus propietaris i treballadors a beneficiar-se dels avantatges que ofereix l’Economia Circular de l’Oliva.

Es tracta de visites dels tècnics en les quals van recaptar informació i transmetre als ramaders i almàsseres els avanços que s’està fent en l’economia circular de l’oliva i de l’aprofitament de l’alperujo per a reduir residus dels productors d’oliva i millorar la rendibilitat dels ramaders amb un nou sistema d’alimentació més sostenible i rendible.

En el treball que s’està desenvolupant des d’aquest estiu és fonamental el contacte directe tant amb ramaders com amb les almàsseres del territori per a conèixer de primera mà els seus mecanismes i funcionament i per a adaptar els processos a les seves necessitats en la introducció dels subproductes de l’oliva en l’alimentació del bestiar.

El projecte de cooperació “Economia circular de l’oliva. Aprofitament de subproductes de la producció d’oli d’oliva”, és un producte de cooperació finançat amb Fons LEADER.

Cal recordar que les dues associacions que congreguen als ramaders de remugants a la província de Castelló, ARBOCAS i RUMICAS, s’han interessat per aquest projecte. Aquest treball l’estan duent a terme set Grups d’Acció Local Leader de la Comunitat al costat de la Universitat Politècnica de València, l’Institut Valencià de Recerques Agràries (IVIA), la Universitat Cardenal Herrera CEU i Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana. És finançat amb fons LEADER i la cooperació del Govern d’Espanya, la Generalitat Valenciana i la Unió Europea.

__Varias iniciativas formativas para mejorar la rentabilidad__

Hay que recordar que, a comienzos de octubre, un centenar de ganaderos participaron ya en la jornada para aprovechar el alperujo como alimento para el ganado y sus beneficios a la hora de mejorar la rentabilidad de sus explotaciones. La jornada se realizó en el chat la de la organización ARBOCAS y en la que también participaron miembros de RUMICAS.

En estas jornadas se organizaron espacios de debate los dos días, muy participativas y con muchas preguntas por parte de los ganaderos que participaron vía WhatsApp. Gracias a esta fórmula innovadora de difusión se aprovechó la herramienta de grupos de WhatsApp para formar e informar a ganaderos e incluso utilizarlo como repositorio. De esta forma les pudieron trasladar de una forma muy directa todas las ventajas y los inconvenientes que pueden superar para aprovechar el alperujo y beneficiarse de una forma muy práctica de su uso en sus explotaciones ganaderas.

Por otra parte, también se programó la visita de varios expertos a explotaciones ganaderas y almazaras de las provincias de Valencia y Castellón para enseñar a sus propietarios y trabajadores a beneficiarse de las ventajas que ofrece la Economía Circular de la Aceituna.

Se trata de visitas de los técnicos en las que recabaron información y transmitir a los ganaderos y almazaras los avances que se está haciendo en la economía circular de la aceituna y del aprovechamiento del alperujo para reducir residuos de los productores de aceituna y mejorar la rentabilidad de los ganaderos con un nuevo sistema de alimentación más sostenible y rentable.

En el trabajo que se está desarrollando desde este verano es fundamental el contacto directo tanto con ganaderos como con las almazaras del territorio para conocer de primera mano sus mecanismos y funcionamiento y para adaptar los procesos a sus necesidades en la introducción de los subproductos de la aceituna en la alimentación del ganado.

El proyecto de cooperación “Economía circular de la aceituna. Aprovechamiento de subproductos de la producción de aceite de oliva”, es un producto de cooperación financiado con Fondos LEADER.

Hay que recordar que las dos asociaciones que congregan a los ganaderos de rumiantes en la provincia de Castellón, ARBOCAS y RUMICAS, se han interesado por este proyecto. Este trabajo lo están llevando a cabo siete Grupos de Acción Local Leader de la Comunitat junto a la Universitat Politècnica de Valencia, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), la Universidad Cardenal Herrera CEU y Cooperatives Agro-alimentareis de la Comunitat Valenciana. Está financiado con fondos LEADER y la cooperación del Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y la Unión Europea.

__“El alperujo abre oportunidades de futuro a los ganaderos”__

El presidente del Grupo de Acción Local Maestrat Plana Alta, Domingo Giner, ha explicado, como grupo coordinador de este proyecto, que “el aprovechamiento del alperujo como alimento para el ganado de nuestra tierra abre nuevas oportunidades de futuro tanto para los ganaderos como para las almazaras, pues les hace más competitivos”.

En ese sentido, ha asegurado que “la implicación de los y las ganaderas en este tipo de iniciativas es fundamental para que sean útiles y sus conclusiones puedan mejorar el día a día del trabajo de estos profesionales. Hay que tener en cuenta que partimos de trabajos de cooperación anteriores que ya abren nuevas perspectivas a este aprovechamiento, y ahora se trata de dar un paso más para hacerlo rentable desde el punto de vista medioambiental y también económico para almazaras y ganaderos de nuestro territorio”.

Y es que este Proyecto de Cooperación parte del conocimiento de anteriores investigaciones de vías de reutilización de los subproductos de la producción del aceite de oliva, principalmente del alperujo, como el agrocompostaje o la alimentación animal. Estas vías de reutilización se orientan específicamente a potenciar, además de la economía circular, el aprovechamiento local de los recursos, reutilizando y reciclando los subproductos generados por el mismo sector.

Cabe señalar que los 220 municipios rurales que están representados por los siete GAL Leader implicados en este proyecto cuentan con almazaras, ganaderos y vecinos del entorno rural que se beneficiarían de los resultados del trabajo.

__Trabajo contra la despoblación rural__

La utilización del alperujo como alimento para la cabaña de extensivo del medio rural valenciano supondría una solución más económica y adecuada que la utilización directa de piensos.

Así, la aplicación práctica de las conclusiones que se obtengan de este proyecto de cooperación Leader de la Economía Circular de la Aceituna contribuiría a la reducción de los costes de alimentación de los ganaderos y a la mejora de la economía de las zonas rurales de la Comunitat Valenciana. Y es que la producción del subproducto y la actividad ganadera se concentra en zonas con alto riesgo de despoblación, municipios la mayoría de ellos por debajo de 2.000 habitantes.

__Valor nutritivo y ahorro en transporte__

Resultados de investigaciones anteriores de las que parte este trabajo de cooperación ponen de manifiesto que el alperujo es un alimento adecuado para ser incluido en las dietas de vacuno extensivo como fuente de fibra y grasa, rico en oleico. Esto puede suponer una solución para las almazaras y una ventaja para los ganaderos, abaratando el coste de la ración y constituyendo un claro ejemplo de economía circular.

Aunque la composición nutritiva depende del aceite y agua residual que contenga, y de la proporción de las fracciones de pulpa, piel y hueso; el alperujo presenta una adecuada digestibilidad para rumiantes y puede ser utilizado en las raciones de éstos hasta en un 20% de inclusión sin ningún problema para los animales.

Esta solución, al ser mucho más económica y adecuada que la utilización directa de piensos compuestos, podría llevar a la amortización de la inversión (silos y carros mezcladores de gestión individual o colectiva) y al mantenimiento de los costes de producción de sistemas de conservación y almacenaje de alimentos y contribuiría a la adecuada gestión de los subproductos agroindustriales de la Comunidad Valenciana.

__Representado más del 60% del territorio rural de la Comunitat__

Es importante destacar la cantidad de territorios rurales representados en este proyecto de cooperación, que se está desarrollando en los territorios de 7 de los 11 Grupos de Acción Local existentes en la Comunidad Valenciana. Concretamente, cuatro de ellos son de la provincia de Castellón y tres de la provincia de Valencia. Se trata de Altmaesports Leader, Asociación para el Desarrollo de las Comarcas de Interior @DICI, Asociación Palancia Mijares 14/20, Asociación Desarrollo Rural Turia-Calderona, Asociación para el Desarrollo Sostenible de los Municipios del Caroig, Serra Grossa y Riberes del Xúquer y la Associació Som Rurals, coordinados por el Grupo de Acción Local Maestrat Plana Alta Leader 1420.

El territorio de estos siete Grupos de Acción Local abarca hasta 220 municipios del total del territorio Leader de la Comunitat Valenciana (330 municipios). Por tanto, en este proyecto de cooperación se integra al 66,67% de los municipios Leader de la Comunitat.

Otras notícias

Descubre toda la actualidad del Grupo de Acción Local Altmaesports. Todas las novedades respecto las ayudas Leader, casos de éxito, resoluciones, eventos y jornadas informativas.

Síguenos en redes