Economia Circular de l’Oliva ensenya a 22 ramaders com alimentar al seu bestiar amb l’alperujo

  • Diversos experts els han ensenyat com alimentar al bestiar amb subproductes de l’oliva per a ser més rendibles
  • Aquest treball l’estan desenvolupant set grups d’acció local de la Comunitat Valenciana gràcies als Fons LEADER

L’agrupació Economia Circular de l’Oliva ha organitzat una jornada aquesta setmana en la qual ha ensenyat a 22 ramaders de les províncies de Castelló i València a aprofitar l’alperujo i els subproductes de l’oliva per a alimentar al seu bestiar. Experts de diferents camps els han mostrat exemples pràctics per a aprofitar les restes de l’oliva a l’hora de fer més rendibles les seves explotacions agràries durant el taller ‘Maneig de subproductes en l’alimentació de remugants: Com formular i manejar racions amb alperujo’.

Aquesta jornada s’ha celebrat aquest dimarts en Benlloch i s’ha facilitat als ramaders informació per a la formulació de les racions en remugants i s’ha treballat en casos pràctics de formulació amb alperujo i altres subproductes. Es van realitzar exemples pràctics per a bestiar tant boví, com a oví i caprí. Aquesta jornada, que ha tingut més de dues hores de durada, ha tingut caràcter presencial, així com en línia punt per streaming a través de la plataforma Zoom.

L’Economia Circular de l’Oliva és un projecte de cooperació Leader, amb fons de la Unió Europea, i en el qual participen set grups d’acció local de les províncies de Castelló i València.

  • Ramaders de les províncies de Castelló i València principalment

Dels 22 ramaders participants en aquesta jornada formativa, 12 van ser assistents presencials i 10 inscrits en línia. Els assistents van acudir en representació d’explotacions de La Torre d’en Besora, Ares del Maestrat, Vilafamés, la Vall d’Alba, Morella, Catí, Benlloc i la Vall d’Alcalà, mentre que els que van participar en línia ho van fer des de Morella (de dues ramaderies diferents), Salamanca, Benissuera (València), Pego (Alacant), Torre d’En Besora, Artana, Onda, la Pobla d’Arenós, València i Viver.

Entre els experts que han facilitat informació als ramaders han participat representants de la Universitat Politècnica de València, del CEU, de l’Institut Valencià de Recerca Agrària i de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana.

Domingo Giner, president del Grup d’Acció Local Maestrat Plana Alta i coordinador d’aquesta iniciativa, ha explicat que “la presentació va ser molt completa i el debat que generem obre moltes opcions als ramaders per a l’ús d’aquesta eina de racionament i a l’ús dels alperujos i altres subproductes. El taller de racionament va ser molt interessant, com ho demostra el fet que va haver-hi molt de debat i participació per part de tots els ramaders”.

Cal tenir en compte que els set grups d’acció local de les províncies de Castelló i València que integren el projecte “L’Economia Circular de l’Oliva” han organitzat unes jornades informatives al llarg del mes de novembre encaminades a promoure la innovació en el sector ramader i dels productors d’oli per a aprofitar millor l’alperujo i fer més rendibles les seves explotacions.

Així, les jornades “Economia Circular i Alternatives per a l’Alperujo” s’estan duent a terme al llarg del mes de novembre i es realitzen tant en un format en línia com presencial. Aquestes jornades són dinamitzades per un equip de facilitadors de l’institut de recerca Enginy CSIC-UPV, es tracta d’experts en processos d’innovació. Cada jornada té una durada de 2 hores i mitja i està orientada al fet que sigui útil, àgil i productiva.

Domingo Giner, president del Grup d’Acció Local Maestrat Plana Alta, ha explicat que “l’equip facilitador ens donarà les eines i l’espai perquè reflexionem sobre el present i el futur del sector, escoltem totes les opinions i experiències que vulguem compartir, i detectem les oportunitats que té el nostre sector per a la posterior presa de decisions estratègiques”.

En definitiva, l’objectiu d’aquestes jornades informatives organitzades per l’Economia Circular de l’Oliva és ensenyar als ramaders de la Comunitat Valenciana com aprofitar l’alperujo per a ser més competitius i tenir unes explotacions ramaderes més rendibles. Això és especialment important a les províncies de Castelló i València, on hi ha més explotacions que poden beneficiar-se de l’aprofitament dels subproductes procedents de l’oliva.

Aquestes jornades es realitzaran en els set Grups d’Acció Local. De moment s’han celebrat les jornades a Túria-Calderona, Palància-Millars, Maestrat-Plana Alta i Som Rurals, aquesta última ahir mateix. Domingo Giner, president del Grup d’Acció Local Maestrat Plana Alta, ha explicat que “en aquesta acció facilitem informació sobre què és l’alperujo, quin és el seu valor nutritiu, per a què pot servir en les explotacions ramaderes i com emprar-lo”.

  • Diverses iniciatives formatives per a millorar la rendibilitat

Cal recordar que, al començament d’octubre, un centenar de ramaders van participar ja en la jornada per a aprofitar l’alperujo com a aliment per al bestiar i els seus beneficis a l’hora de millorar la rendibilitat de les seves explotacions

En aquestes jornades es van organitzar espais de debat molt participatius i amb moltes preguntes per part dels ramaders que van participar via WhatsApp. Gràcies a aquesta fórmula innovadora de difusió es va aprofitar l’eina de grups de WhatsApp per a formar i informar ramaders i fins i tot utilitzar-ho com a repositori. D’aquesta manera els van poder traslladar d’una forma molt directa tots els avantatges i els inconvenients que poden superar per a aprofitar l’alperujo i beneficiar-se d’una forma molt pràctica del seu ús en les seves explotacions ramaderes.

D’altra banda, també es va programar la visita de diversos experts a explotacions ramaderes i almàsseres de les províncies de València i Castelló per a ensenyar als seus propietaris i treballadors a beneficiar-se dels avantatges que ofereix l’Economia Circular de l’Oliva.

Es tracta de visites dels tècnics en les quals van recaptar informació i van transmetre als ramaders i almàsseres els avanços que s’està fent en l’economia circular de l’oliva i de l’aprofitament de l’alperujo per a reduir residus dels productors d’oliva i millorar la rendibilitat dels ramaders amb un nou sistema d’alimentació més sostenible i rendible.

En el treball que s’està desenvolupant des d’aquest estiu és fonamental el contacte directe tant amb ramaders com amb les almàsseres del territori per a conèixer de primera mà els seus mecanismes i funcionament i per a adaptar els processos a les seves necessitats en la introducció dels subproductes de l’oliva en l’alimentació del bestiar.

El projecte de cooperació “Economia circular de l’oliva. Aprofitament de subproductes de la producció d’oli d’oliva”, és un producte de cooperació finançat amb Fons LEADER.

Cal recordar que les dues associacions que congreguen als ramaders de remugants a la província de Castelló, ARBOCAS i RUMICAS, s’han interessat per aquest projecte. Aquest treball l’estan duent a terme set Grups d’Acció Local Leader de la Comunitat al costat de la Universitat Politècnica de València, l’Institut Valencià de Recerques Agràries (IVIA), la Universitat Cardenal Herrera CEU i Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana. És finançat amb fons LEADER i la cooperació del Govern d’Espanya, la Generalitat Valenciana i la Unió Europea.

  • “L’alperujo obre oportunitats de futur als ramaders”

El president del Grup d’Acció Local Maestrat Plana Alta, Domingo Giner, ha explicat, com a grup coordinador d’aquest projecte, que “l’aprofitament de l’alperujo com a aliment per al bestiar de la nostra terra obre noves oportunitats de futur tant per als ramaders com per a les almàsseres, perquè els fa més competitius”.

En aquest sentit, ha assegurat que “la implicació dels i les ramaderes en aquesta mena d’iniciatives és fonamental perquè siguen útils i les seves conclusions puguen millorar el dia a dia del treball d’aquests professionals. Cal tenir en compte que partim de treballs de cooperació anteriors que ja obren noves perspectives a aquest aprofitament, i ara es tracta de fer un pas més per a fer-lo rendible des del punt de vista mediambiental i també econòmic per a almàsseres i ramaders del nostre territori”.

I és que aquest Projecte de Cooperació parteix del coneixement d’anteriors recerques de vies de reutilització dels subproductes de la producció de l’oli d’oliva, principalment de l’alperujo, com el agrocompostatge o l’alimentació animal. Aquestes vies de reutilització s’orienten específicament a potenciar, a més de l’economia circular, l’aprofitament local dels recursos, reutilitzant i reciclant els subproductes generats pel mateix sector.

Cal assenyalar que els 220 municipis rurals que estan representats pels 7 GAL Leader implicats en aquest projecte compten amb almàsseres, ramaders i veïns de l’entorn rural que es beneficiarien dels resultats del treball.

  • Treball contra la despoblació rural

La utilització de l’alperujo com a aliment per a la cabanya d’extensiu del medi rural valencià suposaria una solució més econòmica i adequada que la utilització directa de pinsos.

Així, l’aplicació pràctica de les conclusions que s’obtinguen d’aquest projecte de cooperació Leader de l’Economia Circular de l’Oliva contribuiria a la reducció dels costos d’alimentació dels ramaders i a la millora de l’economia de les zones rurals de la Comunitat Valenciana. I és que la producció del subproducte i l’activitat ramadera es concentra en zones amb alt risc de despoblació, municipis la majoria d’ells per sota de 2.000 habitants.

  • Valor nutritiu i estalvi en transport

Resultats de recerques anteriors de les quals parteix aquest treball de cooperació posen de manifest que l’alperujo és un aliment adequat per a ser inclòs en les dietes de boví extensiu com a font de fibra i grassa, ric en oleic. Això pot suposar una solució per a les almàsseres i un avantatge per als ramaders, abaratint el cost de la ració i constituint un clar exemple d’economia circular.

Encara que la composició nutritiva depèn de l’oli i aigua residual que continga, i de la proporció de les fraccions de polpa, pell i os; l’alperujo presenta una adequada digestibilitat per a remugants i pot ser utilitzat en les racions d’aquests fins a un 20% d’inclusió sense cap problema per als animals.

Aquesta solució, en ser molt més econòmica i adequada que la utilització directa de pinsos composts, podria portar a l’amortització de la inversió (sitges i carros mescladors de gestió individual o col·lectiva) i al manteniment dels costos de producció de sistemes de conservació i magatzematge d’aliments i contribuiria a l’adequada gestió dels subproductes agroindustrials de la Comunitat Valenciana.

  • Representat més del 60% del territori rural de la Comunitat

És important destacar la quantitat de territoris rurals representats en aquest projecte de cooperació, que s’està desenvolupant en els territoris de 7 dels 11 Grups d’Acció Local existents a la Comunitat Valenciana. Concretament, quatre d’ells són de la província de Castelló i tres de la província de València. Es tracta d’Altmaesports Leader, Associació per al Desenvolupament de les Comarques d’Interior @DICI, Associació Palància Millars 14/20, Associació Desenvolupament Rural Túria-Calderona, Associació per al Desenvolupament Sostenible dels Municipis del Caroig, Serra Grossa i Riberes del Xúquer i l’Associació Som Rurals, coordinats pel Grup d’Acció Local Maestrat Plana Alta Leader 1420.

El territori d’aquests set Grups d’Acció Local abasta fins a 220 municipis del total del territori Leader de la Comunitat Valenciana (330 municipis). Per tant, en aquest projecte de cooperació s’integra al 66,67% dels municipis Leader de la Comunitat.