Un centenar de ramaders participa per WhatsApp en la jornada de l’Economia Circular de l’Oliva per a aprofitar l’alperujo com a aliment per a remugants

  • Quatre experts han explicat els avantatges que ofereix l’alperujo en remugants per a guanyar rendibilitat en les seves explotacions
  • Aquest treball l’estan desenvolupant set grups d’acció local de la Comunitat Valenciana gràcies als Fons LEADER

Un centenar de ramaders han participat en la jornada per a aprofitar l’alperujo com a aliment per al bestiar i els seus beneficis a l’hora de millorar la rendibilitat de les seves explotacions. La jornada es va realitzar en el xat la de l’organització ARBOCAS i en la qual també van participar membres de RUMICAS.

En aquestes jornades es van organitzar espais de debat dos dies, molt participatives i amb nombroses preguntes per part dels ramaders que van participar via WhatsApp. Gràcies a aquesta fórmula innovadora de difusió es va aprofitar l’eina de grups de WhatsApp per a formar i informar ramaders i fins i tot utilitzar-ho com a repositori. D’aquesta manera els van poder traslladar d’una forma molt directa tots els avantatges i els inconvenients que poden trobar-se per a aprofitar l’alperujo i beneficiar-se d’una forma molt pràctica del seu ús en les seves explotacions ramaderes.

En la primera de les dues jornades en què s’ha dividit aquesta iniciativa es plantejava la pregunta de què és l’alperujo i quin és el seu valor nutritiu, i la segona jornada en com pot emprar-lo en la seva ramaderia i per a què i com li pot ser més útil. Van ser unes jornades molt dinàmiques, amb molta discussió constructiva, amb moltes preguntes i respostes i molt útil per als ramaders.

  • Una jornada innovadora i participativa via WhatsApp

Domingo Giner, president del Grup d’Acció Local Maestrat Plana Alta, ha explicat que “va ser una jornada molt innovadora a través d’un mitjà dinàmic, com és WhatsApp, que tothom té a mà i ens permet arribar d’una forma ràpida i àgil fins i tot als ramaders que es troben en zones amb problemes per a tenir una connectivitat ràpida per altres plataformes. WhatsApp és un mitjà fàcil, ràpid i còmode per a tots els ramaders. Ha estat un format innovador que ens obre moltes possibilitats tenint en compte que en l’entorn rural moltes vegades amb trobem amb problemes de baixa connectivitat”.

Aquesta jornada informativa va ser organitzada per l’Economia Circular de l’Oliva es va realitzar juntament amb Cooperatives Agroalimentaries CV amb l’objectiu d’ensenyar als ramaders de la Comunitat Valenciana com aprofitar l’alperujo per a ser més competitius i tenir unes explotacions ramaderes més rendibles. Això és especialment important a les províncies de Castelló i València, on hi ha més explotacions que poden beneficiar-se de l’aprofitament dels subproductes procedents de l’oliva.

Concretament, aquesta jornada informativa es va desenvolupar la setmana passada a través de Whatsapp sota la denominació “Potencial d’ús de l’alperujo en el bestiar boví”. En la mateixa van participar quatre experts de la Comunitat Valenciana, que a més d’explicar els beneficis de l’aprofitament de l’alperujo, també van respondre a les inquietuds i dubtes que van traslladar els ramaders.

Domingo Giner, president del Grup d’Acció Local Maestrat Plana Alta, ha explicat que “en aquesta jornada facilitem informació sobre què és l’alperujo, quin és el seu valor nutritiu, per a què pot servir en les explotacions ramaderes i com emprar-lo. A més, presentem els resultats de proves pilot desenvolupades en boví extensiu de carn fins al moment i el projecte de cooperació”.

El projecte de cooperació “Economia circular de l’oliva. Aprofitament de subproductes de la producció d’oli d’oliva”, és un producte de cooperació finançat amb Fons LEADER. Va haver-hi un espai de debat per a recollir les inquietuds i propostes que van traslladar els participants.

La Jornada es va desenvolupar a través de l’eina “grups” de Whatsapp. Es van enviar imatges amb les diapositives i cada imatge anava acompanyada de la seva explicació a través d’àudio de Whatsapp. Es va respondre als comentaris i preguntes per escrit a través del xat. La documentació quedarà en el repositori d’arxius del grup.

Els experts que van participar en aquesta jornada són Alba Cerisuelo García (CITA-IVIA), Olga Piquer Querol (Cardenal Herrera CEU), Juan José Pascual Amorós (Universitat Politècnica de València) i María Cambra López (Universitat Politècnica de València)

Cal recordar que les dues associacions que congreguen als ramaders de remugants a la província de Castelló, ARBOCAS i RUMICAS, s’han interessat pel Projecte de Cooperació Leader ‘Economia Circular de l’Oliva. Aprofitament de subproductes de la producció d’oli d’oliva’. Aquest treball l’estan duent a terme set Grups d’Acció Local Leader de la Comunitat al costat de la Universitat Politècnica de València, l’Institut Valencià de Recerques Agràries (IVIA), la Universitat Cardenal Herrera CEU i Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana. És finançat amb fons LEADER i la cooperació del Govern d’Espanya, la Generalitat Valenciana i la Unió Europea.

  • «L’alperujo obre oportunitats de futur als ramaders”

El president del Grup d’Acció Local Maestrat Plana Alta, Domingo Giner, ha explicat, com a grup coordinador d’aquest projecte, que “l’aprofitament de l’alperujo com a aliment per al bestiar de la nostra terra obre noves oportunitats de futur tant per als ramaders com per a les almàsseres, perquè els fa més competitius”.

En aquest sentit, ha assegurat que “la implicació dels i les ramaderes en aquest tipus d’iniciatives és fonamental perquè siguen útils i les seves conclusions puguin millorar el dia a dia del treball d’aquests professionals. Cal tenir en compte que partim de treballs de cooperació anteriors que ja obren noves perspectives a aquest aprofitament, i ara es tracta de fer un pas més per a fer-lo rendible des del punt de vista mediambiental i també econòmic per a almàsseres i ramaders del nostre territori”.

I és que aquest Projecte de Cooperació parteix del coneixement d’anteriors recerques de vies de reutilització dels subproductes de la producció de l’oli d’oliva, principalment de l’alperujo, com l’agrocompostatge o l’alimentació animal. Aquestes vies de reutilització s’orienten específicament a potenciar, a més de l’economia circular, l’aprofitament local dels recursos, reutilitzant i reciclant els subproductes generats pel mateix sector.

Cal assenyalar que els 220 municipis rurals que estan representats pels 7 GAL Leader implicats en aquest projecte compten amb almàsseres, ramaders i veïns de l’entorn rural que es beneficiarien dels resultats del treball.

  • Treball contra la despoblació rural

La utilització de l’alperujo com a aliment per a la cabanya d’extensiu del medi rural valencià suposaria una solució més econòmica i adequada que la utilització directa de pinsos.

Així, l’aplicació pràctica de les conclusions que s’obtinguin d’aquest projecte de cooperació Leader de l’Economia Circular de l’Oliva contribuiria a la reducció dels costos d’alimentació dels ramaders i a la millora de l’economia de les zones rurals de la Comunitat Valenciana. I és que la producció del subproducte i l’activitat ramadera es concentra en zones amb alt risc de despoblació, municipis la majoria d’ells per baix de 2.000 habitants.

  • Valor nutritiu i estalvi en transport

Resultats de recerques anteriors de les quals parteix aquest treball de cooperació posen de manifest que l’alperujo és un aliment adequat per a ser inclòs en les dietes de boví extensiu com a font de fibra i grassa, ric en oleic. Això pot suposar una solució per a les almàsseres i un avantatge per als ramaders, abaratint el cost de la ració i constituint un clar exemple d’economia circular.

Encara que la composició nutritiva depèn de l’oli i aigua residual que continga, i de la proporció de les fraccions de polpa, pell i os; l’alperujo presenta una adequada digestibilitat per a remugants i pot ser utilitzat en les racions d’aquests fins a un 20% d’inclusió sense cap problema per als animals.

Aquesta solució, en ser molt més econòmica i adequada que la utilització directa de pinsos composts, podria portar a l’amortització de la inversió (sitges i carros mescladors de gestió individual o col·lectiva) i al manteniment dels costos de producció de sistemes de conservació i magatzematge d’aliments i contribuiria a l’adequada gestió dels subproductes agroindustrials de la Comunitat Valenciana.

  • Representat més del 60% del territori rural de la Comunitat

És important destacar la quantitat de territoris rurals representats en aquest projecte de cooperació, que s’està desenvolupant en els territoris de 7 dels 11 Grups d’Acció Local existents a la Comunitat Valenciana. Concretament, quatre d’ells són de la província de Castelló i tres de la província de València. Es tracta d’Altmaesports Leader, Associació per al Desenvolupament de les Comarques d’Interior @DICI, Associació Palància Millars 14/20, Associació Desenvolupament Rural Túria-Calderona, Associació per al Desenvolupament Sostenible dels Municipis del Caroig, Serra Grossa i Riberes del Xúquer i l’Associació Som Rurals, coordinats pel Grup d’Acció Local Maestrat Plana Alta Leader 1420.

El territori d’aquests set Grups d’Acció Local abasta fins a 220 municipis del total del territori Leader de la Comunitat Valenciana (330 municipis). Per tant, en aquest projecte de cooperació s’integra al 66,67% dels municipis Leader de la Comunitat.