La ramaderia extensiva de la Comunitat podria aprofitar el ‘alperujo’ com a aliment gràcies a l’Economia Circular de l’Oliva

  • Grups Leader de Castelló i València cooperen per a estudiar nous aprofitaments dels subproductes de l’oliva
  • Les conclusions d’aquest projecte de cooperació ajudarien a treballar contra la despoblació i millorar l’economia rural
  • Giner: “Volem vertebrar un sistema en el qual surtin beneficiats tant els ramaders com les almàsseres”

La ramaderia de boví, oví i caprí extensiu de la Comunitat Valenciana podria aprofitar l»alperujo’ com a aliment gràcies a l’aplicació de l’Economia Circular en l’Oliva. Així ho planteja el projecte de cooperació ‘Economia Circular de l’Oliva. Aprofitament de subproductes de la producció d’oli d’oliva’ que estan duent a terme set Grups d’Acció Local Leader de la Comunitat al costat de la Universitat Politècnica de València, l’Institut Valencià de Recerques Agràries, la Universitat Cardenal Herrera CEU i Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana. Un projecte finançat amb fons LEADER i la cooperació del Govern d’Espanya, la Generalitat Valenciana i la Unió Europea.

El president del Grup d’Acció Local Maestrat Plana Alta, Domingo Giner, ha explicat com a grup coordinador d’aquest projecte que “en aquest projecte de cooperació s’estan plantejant tots els possibles aprofitaments dels subproductes de l’oliva, i entre ells està el de ser aliment del bestiar d’extensiu del nostre medi rural. Partim de treballs de cooperació anteriors que ja obren noves perspectives a aquest aprofitament, i ara es tracta de fer un pas més per a fer-lo rendible des del punt de vista mediambiental i també econòmic per a almàsseres i ramaders del nostre territori”.

És per això que Giner s’ha mostrat optimista quant a que “els 220 municipis rurals que estem implicats en aquest treball estem molt il·lusionats en què els resultats d’aquest projecte obrin noves perspectives de futur per a vertebrar l’aprofitament dels subproductes de la producció de l’oli, com l»alperujo’. Alguna cosa que afavorirà a les almàsseres, però també als ramaders i veïns de l’entorn rural”.

Cal assenyalar que aquest Projecte de Cooperació parteix del coneixement d’anteriors recerques de vies de reutilització dels subproductes de la producció de l’oli d’oliva, principalment de l»alperujo’, com el agrocompostatge o l’alimentació animal. Aquestes vies de reutilització s’orienten específicament a potenciar, a més de l’economia circular, l’aprofitament local dels recursos, reutilitzant i reciclant els subproductes generats pel mateix sector.

  • Treball contra la despoblació rural

Cal tenir en compte que la utilització de l»alperujo’ com a aliment per a la cabanya d’extensiu del medi rural valencià suposaria una solució més econòmica i adequada que la utilització directa de pinsos.
Així, l’aplicació pràctica de les conclusions que s’obtinguen d’aquest projecte de cooperació Leader de l’Economia Circular de l’Oliva contribuiria a la reducció dels costos d’alimentació dels ramaders i a la millora de l’economia de les zones rurals de la Comunitat Valenciana. I és que la producció del subproducte i l’activitat ramadera de concentra en zones amb alt risc de despoblació, municipis la majoria d’ells per baix de 2.000 habitants.

  • Valor nutritiu i estalvi en transport

Resultats de recerques anteriors de les quals parteix aquest treball de cooperació posen de manifest que l»alperujo’ és un aliment adequat per a ser inclòs en les dietes de boví extensiu com a font de fibra i grassa, ric en oleic. Això pot suposar una solució per a les almàsseres i un avantatge per als ramaders, abaratint el cost de la ració i constituint un clar exemple d’economia circular.

Encara que composició nutritiva depèn de l’oli i aigua residual que continga, i de la proporció de les fraccions de polpa, pell i os; l»alperujo’ presenta una adequada digestibilitat per a remugants i pot ser utilitzat en les racions d’aquests fins a un 20% d’inclusió sense cap problema per als animals. Aquesta solució, en ser molt més econòmica i adequada que la utilització directa de pinsos composts, podria portar a l’amortització de la inversió (sitges i carros mescladors de gestió individual o col·lectiva) i al manteniment dels costos de producció de sistemes de conservació i magatzematge d’aliments i contribuiria a l’adequada gestió dels subproductes agroindustrials de la Comunitat Valenciana.

  • Representat més del 60% del territori rural de la Comunitat

És important destacar la quantitat de territoris rurals representats en aquest projecte de cooperació, que s’està desenvolupant en els territoris de 7 dels 11 Grups d’Acció Local existents a la Comunitat Valenciana. Concretament, 4 d’ells són de la província de Castelló i 3 de la província de València. Es tracta d’Altmaesports Leader, Associació per al Desenvolupament de les Comarques d’Interior @DICI, Associació Palància Millars 14/20, Associació Desenvolupament Rural Túria-Calderona, Associació per al Desenvolupament Sostenible dels Municipis del Caroig, Serra Grossa i Riberes del Xúquer i l’Associació Som Rurals, coordinats pel Grup d’Acció Local Maestrat Plana Alta Leader 1420.

El territori d’aquests set Grups d’Acció Local abasta fins a 220 municipis del total del territori Leader de la Comunitat Valenciana (330 municipis). Per tant, en aquest projecte de cooperació s’integra al 66,67% dels municipis Leader de la Comunitat.