Publicada la resolució per a la presentació de projectes a la quarta ronda d’Ajudes Leader 2014-2020

S’ha publicat la resolució per a la presentació de projectes a la quarta ronda d’Ajudes Leader 2014-2020. L’objectiu és convocar ajudes de suport per a la realització d’operacions conforme a l’estratègia de desenvolupament local participatiu, dels Grups d’Acció Local Leader, finançades per FEADER. Les ajudes són finançades pel FEADER, la Generalitat Valenciana i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Quant al Grup Altmaesports Leader, compta amb una partida d’1.000.000 euros

El termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes de la present convocatòria comença a comptar des de l’endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, és a dir, demà. La data màxima de presentació és el 15 de setembre de 2021.

Llegeix la resolució completa publicada en el DOGV en el document adjunt.