Conclusions del taller “Visió a llarg termini per a zones rurals”

El passat 1 de febrer va tenir lloc de manera telemàtica el taller “Visió a llarg termini per a zones rurals” en el qual diferents agents públics i privats van posar en comú la seva opinió sobre com serà la província de Castelló dins de 20 anys. Indicar que la jornada va ser impulsada per la Comissió Europea.