Subvencions a entitats, empreses i persones en règim d’autònom del sector primari (Covid19)

DECRET 59/2020 de 8 de maig, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim d’autònom del sector primari que han sofert pèrdues econòmiques per la COVID-19.