Els Grups Leader es reuneixen amb Conselleria per a establir noves bases de treball

Els onze Grups d’Acció Local (GAL) de la Comunitat Valenciana s’han reunit amb el nou director general de Desenvolupament Rural de la Generalitat David Torres per a parlar sobre l’avanç de les ajudes dels fons Leader i la forma de distribució del treball. A més, durant la reunió es va comunicar la substitució d’Ana Torrelles per Cristina Gregori Benítez com a Cap de Servei d’Estratègia Territorial Rural.

El gerent del grup d’Acció Local Altmaesports Leader, pertanyent a les comarques dels Ports i l’Alt Maestrat, José Antonio Cruz, ha assenyalat que en la reunió es van establir les bases per a fer trobades regulars, amb una periodicitat bimensual, en els quals s’acostaran coneixements, resoldran dubtes i posaran en pràctica els coneixements adquirits per cada Grup.

Així mateix, cada responsable va manifestar el seu cas particular i va exposar quin és a l’avanç de les ajudes en la seva zona, així com temes relacionats amb el funcionament intern del Grup i problemes que hagin pogut sorgir tant a nivell Grup com en les propostes presentades o casos particulars dels sol·licitants.

Cal recordar que a la Comunitat Valenciana hi ha onze grups d’Acció de Local: 5 a Castelló, 3 a València i 3 a Alacant.